Laatu

Yrityksen kannattavuudelle on oleellista, että asiakas on tyytyväinen ostamiinsa palveluihin tai tuotteisiin. Laatuasiat ovat niitä asioita, joilla voidaan vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen ja lopulta yrityksen kannatavuuteen.

Laatuasioiden palvelujamme ovat muun muassa:

– yrityksen toimintatapojen arviointi, kehitysehdotusten esittäminen, kehitystoimenpiteiden työstäminen, laatukoulutukset, toimintajärjestelmät, laatujärjestelmä ISO 9001, asiakastyytyväisyysmittaukset jne.

 

Tarjoamme myös seuraavia palveluja

– Asiapapereiden ja dokumenttien oikeakielisyys
– Markkinointimateriaali
– Muu lyhytaikainen projektityö