Työturvallisuus

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kannattavaa, sillä se on lakisääteistä, ja sillä voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia ja näin kalliita poissaoloja. Myös työn laatu pysyy hyvänä, kun työntekijöiden vaihtuvuus on pieni. Työturvallisuuteen panostaminen ei ole kustannus, vaan investointi!

 

Työturvallisuusalan palvelujamme ovat muun muassa:

– työsuojeluasioissa avustaminen, riskikartoitukset, työsuojelun toimintaohjelmat, turvallisuutta ja toiminnan tehokkuutta tukevan perehdytyksen suunnittelu, työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001, turvallisuuskoulutukset ja pelastussuunnitelmat.