Ympäristö

Myös ympäristöasioiden päivittämisellä voit saavuttaa huomattavia säästöjä ja saada kilpailuetua. Oikealla jätelajittelulla on mahdollista säästää, sillä joistakin jätejakeista saatava hyvitys voi olla huomattava. Työpaikan siisteys tuo turvallisuutta ja lisää viihtyvyyttä. Sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa, kun yritys huomioi toiminnassaan ympäristön.

Ympäristöalan palvelujamme ovat muun muassa:

– ympäristökoulutukset henkilökunnalle, jätekartoitus ja ohjeistus, raaka-aineiden ja energian käytön huomiointi, ympäristöjärjestelmä ISO 14001.